VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Thi công Dự án Công trình Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng và An Ninh của Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng NaiDanh mục: Dân dụng
Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2018

Chi tiết dự án

Tân An, Vĩnh Cửu , Đồng Nai

Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Đồng Nai

Gói thầu số 7 (xây lắp + thiết bị)

147 tỷ đồng

03/2020Dự án