VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Thi công xây dựng gói thầu số 04 (Xây lắp) từ Km0+000 đến Km9+290 Thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng đường 25BDanh mục: Dân dụng
Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2015

Chi tiết dự án

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Sở Giao Thông Vận Tải Đồng Nai

Thi công xây dựng gói thầu số 04 (xây lắp) từ Km0+000 đến Km9+290 thuộc dự án Nâng cấp mơ

Hơn 100 tỷ đồng

Đang thi côngDự án