VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Kế Toán Viên

* Mô tả công việc:
  • Kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán về lương, hạch toán các khoản chi phí liên quan đến lao động tiền lương.
  • Phối hợp, đối chiếu cùng Phòng Nhân sự các khoản lương (nhân viên và công nhân), trích, nộp, phải thu, phải trả BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, Thuế TNCN.
  • Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ.
  • Kiểm tra, theo dõi tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ của dự án đang chuyên quản.
  • Lập các bản kê khai về thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của cơ quan thuế (bao gồm cả thuế vãng lai và chi nhánh), báo cáo thông kê.
  • Theo dõi các khoản phải thu, định kỳ lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.
  • Theo dõi, quản lý công trình chuyên quản) như vật tư, thanh toán thầu phụ, tính giá thành).
  • Nắm vững các chế độ chính sách của Nhà nước về thuế và quản lý kinh tế – tài chính, nắm vững quy chế tài chính, quy định của Công ty để thực hiện việc kiểm tra, lập báo cáo tổng hợp về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách và cấp trên.
  • Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
  • Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của Kế toán trưởng
 
* Yêu cầu:
YÊU CẦU:
Trình độ:                 Đại học Tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.
Kinh nghiệm:          Ưu tiên ứng viên ≥ 03 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán xây lắp.
Kiến thức:                                                         Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc - chuẩn mực kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Kỹ năng :                 Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán
Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán
 

 

Ứng tuyển

Vị trí ứng tuyển

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Hồ sơ đính kèm:

Nội dung

Captcha

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến info@vndeco.com.vn hoặc gửi trực tiếp tại Phòng Nhân sự Công ty VNDECO – Lầu 5, Tòa nhà VNDECO, số 4 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.