VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Dự án Xây dựng mới Cơ Sở Điều Trị Nghiện Ma Túy tỉnh Đồng NaiDanh mục: Dân dụng
Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2018

Chi tiết dự án

Xuân Phú, Xuân Lộc, Đồng Nai

Ban Quản Lý Dự Án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

Gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị)

196.5 tỷ đồng

08/2019Dự án