VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Tổng quan công ty

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN VNDECO

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)

Mã số thuế: 0311484635

Trụ sở chính: 04 Đường Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1

Điện thoại: 028 39118668        

Website: vndeco.com.vn           Email: info@vndeco.com.vn