VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Lĩnh vực hoạt động

- Xây dựng, thiết kế các công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp

- Kinh doanh các sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá

- Kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê

- Kinh doanh xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp

- Kinh doanh máy móc, thiết bị y tế.