VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần VNDECO chính thức được thành lập vào tháng 01 năm 2012 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311484635 cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trong quá trình hình thành và phát triển, bên cạnh việc hoàn thành các công trình thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, VNDECO luôn mở rộng hợp tác với các Chủ đầu tư để có được các công trình xây dựng mới cùng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
 
Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng được củng cố và phát triển ổn định, cơ cấu tổ chức hợp lý cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên không ngừng được đào tạo để có khả năng đảm nhiệm thực hiện chiến lược phát triển lâu dài của VNDECO trong giai đoạn mới.