VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần VNDECO chính thức được thành lập vào tháng 01 năm 2012 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311484635 cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trong quá trình hình thành và phát triển, bên cạnh việc hoàn thành các công trình thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, VNDECO luôn mở rộng hợp tác với các Chủ đầu tư để có được các công trình xây dựng mới cùng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, trên con đường xây dựng hạ tầng cơ sở, Công ty đã tham gia xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi,... và luôn được các chủ đầu tư đánh giá tốt về tiến độ, chất lượng.

Trong sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn lấy chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng là ưu tiên hàng đầu, coi đó là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển.
 
Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng được củng cố và phát triển ổn định, cơ cấu tổ chức hợp lý cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên không ngừng được đào tạo để có khả năng đảm nhiệm thực hiện chiến lược phát triển lâu dài của VNDECO trong giai đoạn mới.