VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Xây dựng mở rông xưởng se sợi 4 Nhơn TrạchTheo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2014

Chi tiết dự án

KCN 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

Nhân công thi công xây dựng công trình mở rộng xưởng se sợi 4 - Nhơn Trạch

171 tỷ đồng

2 Năm
Dự án liên quan

Tin tức liên quan

Dự án