VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Thi công toàn bộ công việc móng lò hơiDanh mục: Công nghiệp
Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2013

Chi tiết dự án

Ấp 1A, Quốc Lộ 51, X. Phước Thái, H. Long Thành,Đồng Nai

Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam

Toàn bộ công việc xây dựng phần móng cho công trình lò hơi đốt than

Hơn 25 tỷ đồng

10 tháng
Dự án liên quan

Thi công toàn bộ công việc nhà kho chứa than
Thi công toàn bộ công việc nhà kho chứa than

Ấp 1A, Quốc Lộ 51, X. Phước Thái, H. Long Thành, Đồng Nai

Thi công toàn bộ công việc móng lò hơi
Thi công toàn bộ công việc móng lò hơi

Ấp 1A, Quốc Lộ 51, X. Phước Thái, H. Long Thành,Đồng Nai

Tin tức liên quan

Dự án