VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Cải tạo mương thoát nước thuộc tuyến thoát nước Từ Ranh Khu Công nghiệp Long Đức ra Suối nước trong huyện Long Thành – Giai đoạn IIDanh mục: Hạ tầng
Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2014

Chi tiết dự án

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Công ty TNHH Đầu tư Long Đức

Cải tạo mương thoát nước thuộc tuyến thoát nước Từ Ranh Khu Công nghiệp Long Đức ra Suối nước trong

Hơn 16 tỷ đồng

6 thángDự án