VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Thi công xây dựng các hạng mục đường tạm, thoát nước tạm và hàng rào tạm phục vụ thi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (2X600MW)Danh mục: Hạ tầng
Theo khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2015

Chi tiết dự án

Nam Sông Hậu, Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng

Chi nhánh Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục đường tạm, thoát nước tạm và hàng rào tạm phu

Hơn 15 tỷ đồng

2 ThángDự án