VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Thi công phần đào đắp nền đường sắt Tuyến Núi Hồng Quán Triều – Thái NguyênDanh mục: Hạ tầng
Theo khu vực: Miền bắc
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2012

Chi tiết dự án

Núi Hồng, Quán Triều, Thái Nguyên

Tổng Công ty Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc-VINACOMIN

Chỉ đạo công tác kỹ thuật thi công và quản lý chất lượng công trình

Gần 67 tỷ đồng

9 ThángDự án