VNDECO JOINT STOCK COMPANY

Cung cấp vật tư và thi công xây dựng tuyến ống tự chảy cốt sợi thủy tinh (FRP) D1400&D1600 thuộc Dự án: Thoát nước từ ranh khu công nghiệp Long Đức ra Suối nước trong-Huyện Long Thành - GĐIDanh mục: Hạ tầng
Theo khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2013

Chi tiết dự án

Long Đức, Long Thành, Đồng Nai

Công ty TNHH Daiwa House Việt Nam Chi nhánh TP. HCM

Cung cấp vật tư và thi công XD tuyến ống tự chảy cốt sợi thủy tinh (FRP) D1400 & D1800

Hơn 38 tỷ đồng

gần 7 thángDự án